องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ต.ค.64-มี.ค.65 [ 4 เม.ย. 2565 ]91
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน เดือนเมษายน 64-กันยายน 64 [ 11 ต.ค. 2564 ]114
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]211
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]205
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]200
6 รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]203
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]207
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]201
9 รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 [ 6 ม.ค. 2563 ]203
10 รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาส 1 และ 2 [ 28 พ.ค. 2562 ]212