องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 15 ม.ค. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 3 ม.ค. 2567 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ.42-011 สายทางซอยราชบูรณะ 1 หมู่ที่ 2-4 ตำบลดงมูลเหล็ก [ 6 มี.ค. 2566 ]55
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกเหมืองแก้มลิง หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง ตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]35
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ.42-097 สายทางดงมูลเหล็ก 11 หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก [ 26 ธ.ค. 2565 ]36
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านลำป่าสัก 5 หมู่ที่ 10 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 เม.ย. 2565 ]142
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]173
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกล่า 170 กิโลวัตต์ แบบอันท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]141
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลอกคลองส่งน้ำประปา(บ้านนางจวน แก้วมูล) หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]309
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]291
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยดงมูลเหล็ก 2 หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัง [ 14 ม.ค. 2564 ]271
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.42-011 ซอยราษฏร์บูรณะ 4 หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด [ 13 ม.ค. 2564 ]243
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 9 ถึงคุ้มหนองน้ำขาว บ้านนายแฉล้ม กิทิ หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]314
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]239
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนน คสล. ปากขนางน้ำหลุม ถึงห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด ตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]288
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]285
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรถนน คสล. สายริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 11 บ้านท่ากกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]291
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรถนน คสล. บ้านนางจวน แก้วมูล หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]234
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยดงมูลเหล็ก 5 หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 326 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือ [ 29 ธ.ค. 2563 ]260
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.42-011 ซอยราษฏร์บูรณะ 1 หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด [ 29 ธ.ค. 2563 ]271
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9