องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านลำป่าสัก 5 หมู่ที่ 10 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 เม.ย. 2565 ]100
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]130
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกล่า 170 กิโลวัตต์ แบบอันท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]89
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลอกคลองส่งน้ำประปา(บ้านนางจวน แก้วมูล) หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]261
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]246
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยดงมูลเหล็ก 2 หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัง [ 14 ม.ค. 2564 ]235
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.42-011 ซอยราษฏร์บูรณะ 4 หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด [ 13 ม.ค. 2564 ]206
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 9 ถึงคุ้มหนองน้ำขาว บ้านนายแฉล้ม กิทิ หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]269
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]206
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนน คสล. ปากขนางน้ำหลุม ถึงห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด ตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]235
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]248
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรถนน คสล. สายริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 11 บ้านท่ากกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]242
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรถนน คสล. บ้านนางจวน แก้วมูล หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]199
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยดงมูลเหล็ก 5 หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 326 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือ [ 29 ธ.ค. 2563 ]226
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.42-011 ซอยราษฏร์บูรณะ 1 หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด [ 29 ธ.ค. 2563 ]222
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก [ 28 ธ.ค. 2563 ]249
17 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีดปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ(โดยวิธี NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) ซอยดงมูลเหล็ก 1หมู่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 8 ก.ย. 2563 ]231
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 9 ถึงคุ้มหนองน้ำขาว บ้านนนายแฉล้ม กิที หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก [ 9 มิ.ย. 2563 ]189
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญเกีรติ เอี่ยมป้อ ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลดงมูลเหล็ก [ 9 มิ.ย. 2563 ]195
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนนายไสว แซ่มเมือง หมู่ที่ 10 บ้านลำป่าสัก ตำบลดงมูลเหล็ก [ 9 มิ.ย. 2563 ]196
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9