องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


ข้อตกลงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

ข้อตกลงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งตำบลดงมูลเหล็ก  ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ข้อตกลงเลขที่ 56-00-1270 รหัสโครงการ 56-02089 ลงนาม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2557