องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสิทธิหน้าที่ ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้านนายจ้าง และลูกจ้างในงานเกษตรกรรม [ 19 ธ.ค. 2562 ]3
2 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 [ 19 ธ.ค. 2562 ]3
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินทดแทน [ 25 มิ.ย. 2562 ]19
4 หลักสูตร "แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อย่างไรให้สอดคล้องรองรับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบรูปแบบงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas รุ่นที่ 5 [ 25 มิ.ย. 2562 ]18
5 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การติดตามผลการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]21