องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 มี.ค. 2562 ]135
12 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 23 มิ.ย. 2559 ]260
13 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 20 มิ.ย. 2559 ]236
14 คู่มือสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 20 มิ.ย. 2559 ]229
15 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 16 มิ.ย. 2559 ]232
16 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือน [ 9 ก.พ. 2559 ]210
17 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 9 ก.พ. 2559 ]189
18 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บป้าย [ 9 ก.พ. 2559 ]213
 
|1หน้า 2