องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางในการขออนุญาตก่อสร้าง รื้นถอน ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ม.ค. 2564 ]8
2 เอกสารเผยแพร่ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาต ขุดดิน ถมดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]8
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขุดดินและถมดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]10
4 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 1 ม.ค. 2564 ]8
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ม.ค. 2564 ]7
6 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 มี.ค. 2562 ]128
7 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 23 มิ.ย. 2559 ]251
8 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 20 มิ.ย. 2559 ]225
9 คู่มือสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 20 มิ.ย. 2559 ]220
10 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 16 มิ.ย. 2559 ]224
 
หน้า 1|2