องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่  1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2562