องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562