องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


บันทึกข้อตกลง การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ทำบันทึกข้อตกลง เรื่องการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ื 1 กับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562