องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2562