องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 2/2560

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 2/2560 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2560)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2560