องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


สัญญาการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

สัญญาการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตปฏิบัติงาน 
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ฦ่ายหนึ่งกับ นายไฉน  ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2557