องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในด้านการฝึกวิชาชีพและด้านการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ระหว่าง เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในด้านการฝึกวิชาชีพและด้านการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ระหว่าง เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ลงนาม ณวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยนายกฤษณ์  วงษ์เวช  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  กับ นายไฉน  ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2557