องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายรวมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา นวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

    รายละเอียดข่าว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายรวมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา นวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ลงนาม ณ วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2557