องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  ลงนาม ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2558