องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564