องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
คำสั่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงาน ฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจข้าราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ก.ค. 2564 ]7
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงานจ้างตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 3 พ.ย. 2563 ]28
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 27 ธ.ค. 2562 ]28
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 7 ต.ค. 2562 ]28
5 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2561 ]28