องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]56
2 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]46
3 รายละเอียดคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]43
4 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]45
5 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]56
6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]57
7 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]55
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]54
9 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]56
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]48
 
หน้า 1|2