องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]34
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]38
3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]40
4 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]38
5 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]34
6 รายละเอียดคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]33
7 รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]39
8 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]50
9 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]38
10 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]48
 
หน้า 1|2|3|4