องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2562 [ 12 ม.ค. 2564 ]10
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 6 ม.ค. 2564 ]9
3 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 5 ม.ค. 2564 ]9
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]9
5 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]9
6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) [ 2 ก.ย. 2563 ]55
7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) [ 2 ก.ย. 2563 ]52
8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) [ 2 ก.ย. 2563 ]44
9 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]51
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 6 ม.ค. 2563 ]52
 
หน้า 1|2