องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ [ 29 ก.ย. 2558 ]35
2 โล่ประกาศเกียรติคุณให้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน ระดับดีเยี่ยม [ 12 มี.ค. 2558 ]35
3 เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ ผลงานต้นแบบ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิด้าน การพัฒนาสุขภาพเด็ก [ 12 มี.ค. 2558 ]36
4 ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557 โดย กระทรวงวัฒนธรรม [ 28 ม.ค. 2558 ]35