องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (คะแนนรวม 5 ด้าน) จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 5 ก.ย. 2562 ]19
2 [ 23 ส.ค. 2562 ]21
3 คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการรักษาการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 6 มิ.ย. 2562 ]33
4 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2562 ]37
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งจำนวน 2 อัตรา [ 28 ธ.ค. 2561 ]67
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ต.ค. 2561 ]30
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]105
8 เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (KM) [ 18 ต.ค. 2559 ]108
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 18 ส.ค. 2559 ]141
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2559 ]138
 
หน้า 1|2