องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ใบสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 [ 21 มิ.ย. 2559 ]186
12 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กองทุน(กองบุญ) สวัสดิการชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก [ 21 มิ.ย. 2559 ]159
13 แบบสัญญายืมเงิน กองทุน(กองบุญ) สวัสดิการชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก [ 21 มิ.ย. 2559 ]186
14 แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 21 มิ.ย. 2559 ]147
15 แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีจดทะเบียน-เปลี่ยนแปลงรายการ-เลิกประกอบพาณิชย์ [ 4 มิ.ย. 2559 ]143
16 แบบคำร้อง เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2559 ]152
17 แบบคำร้องขอใช้ถังขยะ [ 18 พ.ค. 2559 ]130
18 คำร้องขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ใบแทน [ 11 พ.ค. 2559 ]133
19 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดดงมูลเหล็ก [ 11 เม.ย. 2559 ]114
 
|1หน้า 2