องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2562 ]184
2 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปอบรม [ 11 มี.ค. 2562 ]159
3 ใบลาต่าง ๆ [ 11 พ.ย. 2561 ]280
4 ใบเบิกพัสดุ [ 11 พ.ย. 2561 ]176
5 แบบแสดงเจตจำนงค์ [ 11 พ.ย. 2561 ]200
6 แบบเบิกค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๖) [ 11 พ.ย. 2561 ]130
7 ใบยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 29 มิ.ย. 2559 ]221
8 ใบสมัครสมาชิกกองทุน(กองบุญ)สวัสดิการตำบลดงมูลเหล็ก [ 29 มิ.ย. 2559 ]234
9 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 29 มิ.ย. 2559 ]225
10 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 29 มิ.ย. 2559 ]227
 
หน้า 1|2