องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องทั่วไป [ 19 เม.ย. 2564 ]34
2 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2562 ]43
3 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปอบรม [ 11 มี.ค. 2562 ]31
4 ใบลาต่าง ๆ [ 11 พ.ย. 2561 ]39
5 ใบเบิกพัสดุ [ 11 พ.ย. 2561 ]43
6 แบบแสดงเจตจำนงค์ [ 11 พ.ย. 2561 ]40
7 แบบเบิกค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๖) [ 11 พ.ย. 2561 ]41
8 ใบยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 29 มิ.ย. 2559 ]37
9 ใบสมัครสมาชิกกองทุน(กองบุญ)สวัสดิการตำบลดงมูลเหล็ก [ 29 มิ.ย. 2559 ]52
10 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 29 มิ.ย. 2559 ]40
 
หน้า 1|2