องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคนพิการให้มีรายได้ ประจำปี 2563 กิจกรรมทำไข่เค็มสูตรสมุนไพร ให้ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส และผู้ดูแลคนพิการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก วันที่ 25 สิงหาคม 256


โครงการส่งเสริมคนพิการให้มีรายได้ ประจำปี 2563 กิจกรรมทำไข่เค็มสูตรสมุนไพร ให้ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส และผู้ดูแลคนพิการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก วันที่ 25 สิงหาคม 2563