องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณถนนเส้นหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลดงมูลเหล็ก


เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณถนนเส้นหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลดงมูลเหล็ก