องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


โครงการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติแด่คนดีมีคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2563


โครงการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติแด่คนดีมีคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม ผู้เสียสละทำงานเพื่อชุมชน อสม. อผส. อปพร. ผู้สูงอายุดีเด่น เยาวชนตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ อปท. ประจำปี 2563