องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ ทำกระเป๋าเมคราเม่ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก


โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ ทำกระเป๋าเมคราเม่ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก