องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโนนสะอาด


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลดงมูลเหล็ก