องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


วันนี้ (13 มี.ค.63) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และร่วมเปิดโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด