องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปี 2562 (ทบทวน)


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปี 2562 (ทบทวน) เพื่อให้อาสาสมัครทุกนายมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือ บรรเทาสาธารณภัย ให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลดงมูลเหล็ก