องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตำบลดงมูลเหล็ก


โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้เร้ซยิ่งขึ้น