องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลดงมูลเหล็ก


วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง, รพสต.ดงมูลเหล็ก, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และประชาชนตำบลดงมูลเหล็ก ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความอันตรายจากไข้เลือดออกและร่วมกันป้องกัน ณ หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ