องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


การประชุมถอดบทเรียนด้านสุขภาพชุมชน สปสช. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก


การประชุมถอดบทเรียนด้านสุขภาพชุมชน สปสช. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก