องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ 15 ราย


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ลงพื้นที่ สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ 15 ราย เพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม และ สร้างห้องน้ำให้กับผู้การ ให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิต