องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
แสดงฐานะการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปี 2563 ณ 30 กันยายน 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]39
2 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปี 2563 ณ 30 กันยายน 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]35
3 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]36
4 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]39
5 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]40
6 งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 30 ก.ย. 2559 ]39
7 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2559 ]38