องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2564) [ 23 มี.ค. 2564 ]26
2 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2564) [ 23 มี.ค. 2564 ]36
3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2564) [ 22 มี.ค. 2564 ]35
4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2564) [ 28 ธ.ค. 2563 ]39
5 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.63) [ 30 ก.ย. 2563 ]36
6 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2563) [ 29 มิ.ย. 2563 ]41
7 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2563) [ 23 มี.ค. 2563 ]36
8 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.63-มี.ค.63) [ 27 ธ.ค. 2562 ]37
9 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2562) [ 30 ก.ย. 2562 ]36
10 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 (เม.ย.62- มิ.ย.62) [ 25 มี.ค. 2562 ]35
 
หน้า 1|2