องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2563 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 1 ช่องน้ำไหล บ้านนายสุทัศน์ แก่นสารี หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกตาล [ 23 ธ.ค. 2562 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1 ช่องน้ำไหล ร่องกลางระหว่างนา นายแก้ว แก่นแก้ว กับนา นายหนูอาน แทนจำปา หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก [ 23 ธ.ค. 2562 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 1 ช่องน้ำไหล บ้านนายบุญเพ็ง นวนเกตุ หมู่ที่ 7 บ้านลำป่าสักมูล ตำบลดงมูลเหล็ก [ 23 ธ.ค. 2562 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอุ่นเรือน จักรเสน หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก [ 20 ธ.ค. 2562 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมเกียติ ศุภสาร ถึงบ้านนายสมเกียรต์ อินยอด หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก [ 20 ธ.ค. 2562 ]9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองทะเล หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ [ 17 ธ.ค. 2562 ]8
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเลิศ จินดา หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก [ 12 ธ.ค. 2562 ]11
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดไปถึงบ้านนายสุทัศน์ แก่นสาลี หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกตาล [ 12 ธ.ค. 2562 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10