องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 9 ถึงคุ้มหนองน้ำขาว บ้านนนายแฉล้ม กิที หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก [ 9 มิ.ย. 2563 ]65
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญเกีรติ เอี่ยมป้อ ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลดงมูลเหล็ก [ 9 มิ.ย. 2563 ]63
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนนายไสว แซ่มเมือง หมู่ที่ 10 บ้านลำป่าสัก ตำบลดงมูลเหล็ก [ 9 มิ.ย. 2563 ]65
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ ในพื้นที่หมู่ที่ 1-11 ตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2563 ]64
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2563 ]185
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.พ. 2563 ]65
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงเหล็กรูปทรงด้วยแชมเปญ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2563 ]65
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(NATURAL RUBBER MODIFIED CONCRETE) หมู่ที่ 8 -5 สายบ้านโนนสะอาด -บ้านโนนตะแบกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 19 ก.พ. 2563 ]65
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายบ้านโนนสะอาด-บ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2563 ]64
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายแก้มลิงประปา หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16