องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
หนังสือราชการ
 
1.1 สำนักปลัด
1.2 กองคลัง
1.3 กองช่าง
1.4 กองการศึกษาฯ
1.5 กองสาธารณสุข
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ท่องเที่ยว
 

อุทยานปลาวัดดงมูลเหล็ก


         อุทยานปลาแห่งวัดดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประวัติความเป็นมาเมื่อปี พ.ศ. 2547ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ต้องแก้ปัญหาโดยการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขึ้นมา หลังจากนั้นภัยแล้งเริ่มทุเลาลง เจ้าคณะตำบลดงมูลเหล็ก ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก จึงได้นำพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดมาปล่อย และปรับปรุงทัศนีภาพรอบ ๆ สระน้ำปัจจุบัน อุทยานปลาวัดดงมูลเหล็ก จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวดงมูลเหล็ก และใกล้เคียงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเหมาะสมสำหรับพาครอบครัวมา ให้อาหารปลา และมีร้านส้มตำเลิศรสไว้บริการท่านอีกด้วย


    แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนดงมูลเหล็ก ตอน ลายศิลป์ ธรุกิจชีวิตหลังความตาย
     
    แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนดงมูลเหล็ก ตอน คนอยู่ได้ ชุมชนอยู่ได้
     
     แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนดงมูลเหล็ก ตอน อาหารและยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น