วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซ่อมรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 019-51-0001
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลว(ถังเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง สแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง Printer inkjet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV)ชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 1 ช่องน้ำไหล บ้านนายบุญเพ็ง นวนเกตุ หมู่ที่ 7 บ้านลำป่าสักมูล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง